Effectieve Dienstverlening (ED1)

ED koptekst

Doel
Medewerkers gastvrij laten omgaan met de bezoekers van het theater en aanverwante. Zo wel aan de kant van de betalende bezoeker (zaal) als de artiest of voordrachthouder (toneel) en/of bezoekende technicus (collega).

Nut & noodzaak

 • inzicht krijgen in het belang van goede dienstverlening
 • bewustwording van eigen houding en gedrag naar bezoekers toe
 • aanleren van vaardigheden in hoe om te gaan met bezoekers
 • respectvol feedback kunnen geven en ontvangen
 • om kunnen gaan met lastige situaties en weerstand
 • meer zelfvertrouwen te krijgen door te oefenen
 • kunnen herkennen van diverse typen bezoekers en hoe hier mee om te gaan

Inhoud

 • kwaliteit van dienstverlening
 • vaardig communiceren
 • eigen houding en gedrag
 • beïnvloeden en beïnvloed worden
 • klantvriendelijk handelen
 • de techniek van vragen stellen
 • omgaan met; vragen, klachten, weerstand en agressie

Werkwijze
De trainer zal de theorie laten aansluiten op de dagelijkse praktijk. Zodoende wordt gewerkt aan bewustwording van de eigen rol binnen de organisatie en de bijdrage die geleverd kan worden in het kader van een goede dienstverlening. Tijd wordt ingeruimd voor persoonlijke situaties en ervaringen uit het verleden.

Uitvoering
De cursus wordt gegeven in twee dagdelen met een maximum van twaalf deelnemers. De training is incompany, enkel voor collega’s en eigen situaties. De training kan gegeven worden op het adres van de opdrachtgever of juist op één van onze centraal gelegen leslocaties in Utrecht of Bodegraven. Elke deelnemer ontvangt efficiënte hand-outs als naslagwerk. Bij actieve deelname krijgt de cursist een certificaat.

Maatwerk
Elke organisatie is anders. Vandaar dat deze training als maatwerktraining wordt georganiseerd. De trainer inventariseert op voorhand in persoonlijke gesprekken met de opdrachtgever en de deelnemers over de behoefte en vereisten. Het lesprogramma wordt hierop afgestemd.
Daarnaast kan het traject worden afgesloten met een evaluatieverslag /gesprek.

De docente Nelleke Pronk is een afgestudeerd psycholoog van de Stichting Professionele Arbeid (SPA Groep). Op voorhand kan de opdrachtgever een gesprek aanvragen om in te kunnen schatten of deze ervaren communicatiedocente bij de organisatie past.