Live Geluid 1 (LG1)

LG1 koptekst

De intensieve cursus Live Geluid 1 (LG1) is speciaal ontwikkeld voor de toneeltechnische medewerker en bestaat uit twee theoriedagen en één praktijkdag. Deze dagen vinden niet aaneensluitend plaats, zodat de technicus volgens zijn planning van zijn dagelijkse werk vrijgemaakt kan worden.Folder LG1

In de theorie lessen wordt een solide basis gelegd voor het vak van geluidstechnicus. Alle onderwerpen waar de moderne technicus mee te maken krijgt passeren in een logische volgorde de revue. Het geleerde wordt op de afsluitende lesdag in praktijk gebracht. De theoriedagen worden gegeven door een vakdocent, de praktijkdag door een ervaren geluidstechnicus.

De afsluitende praktijkdag wordt in het werkgebied van de cursist gegeven. Bijvoorbeeld zijn theaterzaal met uitsluitend eigen apparatuur. De geleerde theorie wordt toegepast op de aanwezige apparatuur, het geluidsgereedschap waar de technicus dagelijks mee werkt.

Onderwerpen LG1:

  • Draadgebonden en draadloze microfoons: ontleding, typekeuze en opstelling.
  • Mengpanelen: het bedienen van analoge- en digitale concepten.
  • Randapparatuur: het toepassen van randapparatuur/equalizers.
  • Infra Structuur: waaronder connectoren, signaaltransport en de 50Hz brom verhelpen.
  • Luidsprekersystemen: line array en conventioneel. Monitorluidsprekers en drumfill.
  • Omgang: correct communiceren, omgaan met klachten, omgang met de artiest, etc.
  • Praktijk: o.a. voorkomen van feedback, frequentie herkenning en gehoortraining.

Na opleiding zal de technicus zelfstandig een eenvoudige theatertechnische geluidsproductie kunnen bedienen. Als vooropleiding kan de cursus Basis Live Geluid van belang zijn. Een goede opvolging binnen een opleidingstraject is de cursus Live Geluid 2 (LG2).

KLIK voor nadere informatie

Inschrijven